• Dokümanlar

Son Haberler

Vefat Yıldönümü

Ödülleri

1. 1971 yılında Cevher İş Sendikası'nın verdiği şükran plaketi.
2. Assamle of World Religion'dan verilen plaket, 1985 yılı.
3. 1987'de verilen Türk Gençliğine Hizmet şükran plaketi.
4. 1989'da Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği'nin Balkanlarda Türklük Mücadelesi şükran ödülü.
5. İş Dünyası Vakfı'nın Bulgaristan Türkleri meselesiyle ilgili olarak 1989'da verdiği şükran plaketi.
6. Türkiye Öğretmenler Vakfı'nın, Türk Millî Eğitimine Hizmet plaketi, 1990.
7. 7 Şubat 1990, Türkiye Millî Kültür Vakfı, “Türk Millî Kültürüne Hizmet Şeref Armağanı”.
8. Yine Türkiye Öğretmenler Vakfı'nın, 1992'de verdiği Kafkasya'dan Türkistan'a Türk Dünyasına hizmet şükran plaketi.
9. Seyyid Osman Hulusi Efendi ve Somuncu Baba Vakfı'nın 1991 yılında Darende'de verdiği şükran plaketi.
10. İslâm Kalkınma Bankası'nın 1992 yılı “İslâm İktisadı” Sahasındaki Dünya ödülü.
11. Cemaat-i İslâmî'nin 50. yılı şerefine, Başkan Gazi Hüseyin Ahmed tarafından 1992'de verilen şükran ödülü.
12. Türkiye Millî-Kültür Vakfı tarafından 1992 yılında verilen Türk Kültürüne Hizmet Şeref ödülü.
13. Zaman Gazetesinin Ebedî Risalet Sempozyumu şükran ödülü; 29 Ağustos 1993, Konya.
14. Zaman, “Uluslararası Serbest Piyasa Ekonomisi” şükran plaketi, Özbekistan, 1993.
15. Vakıflar Derneği'nin 50. Yıl şükran plaketi, 1993.
16. Pendik Belediyesi Kültür Hizmetleri, şükran plaketi, 1993.
17. İstanbul Kültür ve Eğitim Derneği Mahalli İdarecilik Eğitim Merkezi şükran plaketi, 1993.
18. Gesiad “Gebze Sanayici ve İş Adamları Derneği” Onur Üyeliği Sertifikası 1994.
19. Urfa Şurkav Vakfı şükran plaketi 1995.
20. İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünün, emekliliği dolayısıyla verdiği şükran plaketi, 1994.
21. Los Angeles Şehri Belediyesinin verdiği İslâm Ekonomisine Üstün Hizmette IV. Milletlerarası şeref ödülü 1996.
22. American Finance House'ın aynı amaçla verdiği ödül, 1996.
23. Türk Endüstri İlişkileri Derneği'nin şükran plaketi 1996.
24. Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünün verdiği İ.İ.B. Fakültesi Kurucu Dekanlığı şükran plaketi 1996.
25. International Business Forum ve Müsiad'ın 1996 International Business Congress'in kuruluşu vesilesiyle verdikleri şükran plaketi, 1996.
26. İş Dünyası Vakfı'nın verdiği “Yılın İktisatçısı” ödülü, 16.5.1997.
27. Türk-İş'in 46. yılını kutlaması vesilesiyle verilen “Çalışma Yaşamına ve İşçi Hak ve Özgürlükleri Mücadelesine katkılarından” dolayı şükran plaketi, 1998.
28. İcmal ve Öğüt dergilerinin organizatörlüğünde tertip edilen Birinci Basın Kurultayı tarafından “Millî ve manevî değerlerine bağlı bir gençliğin yetişmesinde sarfettiğiniz çaba ve hakikati teslimde gösterdiğiniz hassasiyet dolayısıyla” denilerek verilen şükran plaketi; 1998.
29. Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü tarafından emekliye ayrılışı vesilesiyle: “Üniversitemize birçok alanda ve çeşitli üniversitelerle birlikte üniversitemizde de uzun yıllar hizmet verdikten sonra emekliye ayrılışınız” denilerek verilen şükran plaketi; 30.6.1998.
30. Bilim ve Sanat Vakfı tarafından, “İlim hayatımıza kazandırdıklarınızın Aziz hatırasına” verilen şükran plaketi, 2003.
31. Türkiye Harp Malulleri, Şehit, Dul Ve Yetimleri Derneği'nin 13.4.2000 tarih ve 30-3 sayılı kararı ile verilen fahri üyelik belgesi,
32. MÜSİAD'ın verdiği Şeref Üyeliği Beratı, 20 Nisan 2002,
33. Türkiye Yazarlar Birliği tarafından, “İlkeli ve uzun süreli ilmî faaliyetlerinden ötürü üstün hizmet dalında Yılın Kültür Adamı seçilmiştir. 2002”.
34. Türkiye Yazarlar Birliği Üstün Hizmet Ödülü 2003.
35. MASİAD (Marmara Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin, iktisada katkısı dolayısıyla verilen şükran plaketi 2004.
36. Üsküdar, Eminönü, Fatih ve Bağcılar Belediyelerinin hizmet şükran plaketleri, 2005.
37. Türk Edebiyat Vakfı şükran plaketi.
38. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne 40 yıllık hizmetin şükran plaketi.
39. Yıldız Sarayı'nda “İslâm Ülkeleri İşbirliği ve Dayanışmasında” şükran plaketi.
40. Milletlerarası İslâmî Finansman Forumu'nun ve Kuveyt Türk Evkaf Finans'ın şükran ödülü.
41. İş Dünyası Vakfı'nda Mütevelli Heyetindeki hizmetleri için şükran plaketi.
42. Hak-Yol Vakfı ve Türk Dünyasında Demokrasiyi Geliştirme Vakfı'nın şükran plaketi.
43. Sakarya Üniversitesi İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi'nin kurucu dekanlığına şükran plaketi.
44. Hakyol Vakfı'nın şükran plaketi.
45. Vakit Gazetesi'nin “İslâmî İlimlerin Yayılmasına katkısından dolayı” şükran plaketi.
46. İnsan Kaynakları Yönetim Danışmanlığı Kurumu'nun şükran plaketi.
47. Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri tarafından “İlim ve irfan dünyamıza yaptığınız ufuk açan çalışmalara katkı” dolayısıyla takdim edilen şükran plaketi, 2005.
48. Birlik Vakfı tarafından: “Bir Vakıf insan olarak yaptığınız hayrî, hasbî ve vakfî çalışma ve gayretten dolayı” ifadeleriyle verilen “Türk Millî Kültürüne Hizmet Şeref Armağanı”, 9 Mayıs 2005.
49. 2 Mayıs 2006'da “Türkiye Büyük Millet Meclisi” tarafından üstün Hizmet Ödülü Berat'ı ve Madalyası” takdim edildi.
50. 26 Kasım 2006'da “Rumeli Balkan Federasyonu” tarafından verilen “Üstün Hizmet Ödülü”.

İsminin verildiği eğitim müesseseleri:

1. Üsküdar Belediyesi, “Çamlıca Sabahattin Zaim Eğitim Merkezi”, 2006.
2. “Anafen Prof. Dr. Sabahattin Zaim İlköğretim Okulu”, Ümraniye, İstanbul, 2006.
3. İstanbul Küçük Çekmece “KİPTAŞ Sitesi Sabahattin Zaim Lisesi”, 2006.
4. Sakarya'da “Prof. Dr. Sabahattin Zaim Kız Lisesi”, 2006.
5. Sabahattin Zaim Araştırma Merkezi, 2008.

6. Ümraniye Belediyesi Sabahattin Zaim Kültür Merkezi, 2009