• Dokümanlar

Son Haberler

Vefat Yıldönümü

ZAMAN 11-10-1997 Rektöre haksızlık yapıldı

Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Beşir Atalay''ın bir oldu bittiye getirilerek görevinden uzaklaştırıldığı ortaya çıktı.
ANKARA - Bir süre önce "Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı hareket ettiği" gerekçesiyle hakkında soruşturma açılarak açığa alınan Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Beşir Atalay''ın açığa alınmasına YÖK''ün iki genel kurul üyesi karşı çıktı.

PROF. EVREN: İNSAN HAKLARINA AYKIRI

YÖK''ün 19 Eylül 1997 tarihli genel kurul toplantısında alınan karara muhalefet şerhi koyan üye Prof. Dr. Ramazan Evren, "Kırıkkale Üniversitesi Rektörü''nün geçici olarak görevinden açığa alınması ile ilgili karara, hukuka, insan haklarına aykırı olması nedeniyle katılmadığımı beyan ediyorum." dedi. Prof. Dr. Evren, ayrıca rektör ile ilgili iddialar konusunda ilgili kurul üyelerine bilgi verilmediğini ve kurul üyelerinin bilgi yokluğu altında açık oylama yaptırılarak bu karara katılımlarının sağlanmaya çalışıldığını ifade etti. Prof. Dr. Evren, Prof. Dr. Beşir Atalay''ın yerine önerilen aday hakkında üyelerin yeterince bilgilendirilmemesinin de kararında etkili olduğunu ifade etti.

PROF. DR. SABAHATTİN ZAİM: GAYRİ HUKUKİ

Genel Kurul Üyesi Prof. Dr. Sebahattin Zaim ise muhalefet şerhinde, konunun, söz konusu toplantının gündeminde yer almadığını dile getirdi. "Rektör aleyhinde hazırlandığı söylenen inceleme raporu daha önceden üyelere gönderilmemiştir." diyen Prof. Dr. Zaim, iddianın ne olduğu ve hangi delillere dayandığı konusunda hiçbir belgenin ibraz edilmediğini ifade etti. "Rektörün ifadesi ve müdafaasının alınmadığını" söyleyen Prof. Dr. Zaim, bu nedenle rektörün görevden alınmasının gayri hukuki olduğunu bildirdi.